Jesteś tutaj: Start / Pożytek publiczny

Pożytek publiczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2023-09-12

Oferta złożona w ramach trybu pozakonkursowego w myśl art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r., poz. 571 t.j.), przez Stowarzyszenie „Przyjazna Gmina Bałtów”.

Publikowana oferta poddawana jest konsultacjom społecznym w ramach trybu pozakonkursowego. Uwagi należy zgłaszać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty pisemnie lub pocztą elektroniczną pod adresem:

Urząd Gminy w Bałtowie

Bałtów 32, 27-423 Bałtów

e-mail: gmina@gminabaltow.pl

 

Artykuły zawierają treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego wytworzone. Dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której organ nie jest uprawniony (art. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848 ze zm.).

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2022

2023-04-28

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

2022-04-29

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

2022-02-15

Informacja

2022-02-10

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Bałtów w roku 2022.

Ogłoszenie

2022-01-24

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów w 2022 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bałtów

2022-01-19

Wójt Gminy Bałtów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

2021-07-13

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

2021-03-26

INFORMACJA

2021-03-18

o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Bałtów w roku 2021

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2021-05-10
Data publikacji:2021-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Urząd Gminy Bałtów
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Pietrzyk
Liczba odwiedzin:1805