Jesteś tutaj: Start / Pożytek publiczny

Pożytek publiczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

2022-02-15

Informacja

2022-02-10

Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Bałtów w roku 2022.

Ogłoszenie

2022-01-24

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów w 2022 roku.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bałtów

2022-01-19

Wójt Gminy Bałtów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

2021-07-13

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

2021-03-26

INFORMACJA

2021-03-18

o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Bałtów w roku 2021

OGŁOSZENIE

2021-03-03

o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów w 2021 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

2021-03-01

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2021 ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2021-05-10
Data publikacji:2021-05-10
Osoba sporządzająca dokument:Urząd Gminy Bałtów
Osoba wprowadzająca dokument:Paweł Pietrzyk
Liczba odwiedzin:1614