Opinie RIO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr 22/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Orachunkowej w Kielacach z dnia 26 stycznia 2023 roku

2023-02-10

w sprawie opinii o nprawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bałtów

Uchwała Nr 21/2023 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Orachunkowej w Kielacach z dnia 26 stycznia 2023 roku

2023-02-10

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Bałtów na 2023 rok

Uchwała Nr 153/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Orachunkowej w Kielacach z dnia 12 grudnia 2022 roku

2022-12-20

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Bałtów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów na lata 2023-2036

Uchwała Nr 152/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Orachunkowej w Kielacach z dnia 12 grudnia 2022 roku

2022-12-20

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bałtów na 2023 rok

Uchwała Nr 151/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Orachunkowej w Kielacach z dnia 12 grudnia 2022 roku

2022-12-20

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Bałtów na 2023 rok

Uchwała Nr 97/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 września 2022 roku

2022-10-06

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Bałtów za I półrocze 2022 roku

Uchwała nr 53/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 maja 2022 roku

2022-07-06

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała nr 46/2022 VII Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2022 roku

2022-05-16

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 185/2022 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2022 roku

2022-02-07

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Bałtów na 2022 rok

Uchwała Nr 184/2022 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2022 roku

2022-02-07

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bałtów

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2444