Koordynator ds. dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
  • wykonanie inwentaryzacji obiektów budowalnych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia dostępności,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie
    z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Urzędu Gminy Bałtów, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • przedstawienie Wójtowi Gminy Bałtów bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

 

Kontakt

Donata Majewska
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Bałtowie
tel. 41 264 10 08 wew. 26
e-mail: majewska.donata@gminabaltow.pl

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1929