Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 30.11.2023 r. przez Starostę Ostrowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.,, Budowa drogi gminnej Bałtów - Pałac - Etap II".

1 grudnia 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 30.11.2023 r. przez Starostę Ostrowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.,, Budowa drogi gminnej Bałtów - Pałac - Etap II".

Sesja Rady Gminy w Bałtowie Nr LVII/2023 z dnia 29 listopada 2023r.

30 listopada 2023
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w Bałtowie Nr LVII/2023 z dnia 29 listopada 2023r.

Sprawozdanie z konsultacjami programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

29 listopada 2023
Czytaj więcej o: Sprawozdanie z konsultacjami programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Strzelnica sportowa" realizowanego na działce nr ewid. 763 obręb Skarbka, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

29 listopada 2023
Czytaj więcej o: Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,, Strzelnica sportowa" realizowanego na działce nr ewid. 763 obręb Skarbka, gmina Bałtów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.

Badania wody listopad 2023

29 listopada 2023
Czytaj więcej o: Badania wody listopad 2023

Zarządzenie Nr 166/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 listopada 2023r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: Dostawa ekogroszku do obiektów stanowiących własność Gminy Bałtów

27 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 166/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 listopada 2023r.

Zarządzenie Nr 165/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 listopada 2023r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Kiermaszu Bożonarodzeniowego

27 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 165/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 listopada 2023r.

Zarządzenie Nr 164/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 listopada 2023r.

w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2023 rok

27 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 164/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 listopada 2023r.

Zarządzenie Nr 163/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 listopada 2023r.

w sprawie wykorzystania węgla zakupionego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizaje zadań własnych gminy

27 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 163/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 listopada 2023r.

Zarządzenie Nr 138/1/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 października 2023r.

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnyh w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bałtów w roku szkolnym 2023/2024

27 listopada 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 138/1/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 października 2023r.