Jesteś tutaj: Start / Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawozdanie z konsultacjami programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

2023-11-29

Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały

2023-11-15

Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjącia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje społeczne społecznych projektu Strategii Terytorialnej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

2023-10-27

Sprawozdanie z konsultacjami programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

2022-11-14

Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały

2022-10-20

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2022 roku

2022-03-01

Raport z konsultacji społecznych

2022-01-17

przeprowadzonych w dniach od 4 stycznia 2022 r. do dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Wólka Bałtowska-Kolonia, Wólka Pętkowska-Kolonia, Skarbka Dolna, Skarbka Górna, Bidzińszczyzna oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Skarbka, Trzciany Dół i Kopanina

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami

2021-12-28

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami ms. Wólka Bałtowska-Kolonia, Wólka Pętkowska-Kolonia, Skarbka Dolna, Skarbka Górna, Bidzińszczyzna dotyczące zmiany rodzaju miejscowości Wólka Bałtowska-Kolonia, Wólka Pętkowska-Kolonia, Skarbka Dolna, Skarbka Górna, Bidzińszczyzna oraz zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Skarbka, Trzciany Dół i Kopanina.

Sprawozdanie z konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

2021-10-26

Wójt Gminy Bałtów zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczego i o wolontariacie

2021-10-04

Konsultacja projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Bałtowie
Data utworzenia:2021-03-05
Data publikacji:2021-03-05
Osoba sporządzająca dokument:Donata Majewska
Osoba wprowadzająca dokument:Donata Majewska
Liczba odwiedzin:2073