Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 kwietnia 2021r.

2021-04-30

w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r. na terenie województwa świętokrzyskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19.04.2021r.

2021-04-19

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych LEMIERZE do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 7 MW, zlokalizowanych w miejscowości Lemierze, gm. Bałtów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliością dzielenia na etapy lub budowania w całości."

INFORMACJA

2021-04-12

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bałtów, gm. Bałtów przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób

2021-03-26

INFORMACJA

2021-03-18

o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w gminie Bałtów w roku 2021

Zawiadomienie Wójta Gminy Bałtów

2021-03-05

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bałtów w dniu 16 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Bałtowie - Bałtów 81

OGŁOSZENIE

2021-03-03

o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów w 2021 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

2021-03-01

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2021 ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

INFORMACJA

2021-02-09

Gminny Komisarz Spisowy w Bałtowie informuje, że nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 został przedłuzony do 16 lutego  2021 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW Z DNIA 4 LUTEGO 2021R.

2021-02-09

w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Bałtowie
Data utworzenia:2020-11-19
Data publikacji:2020-11-19
Osoba sporządzająca dokument:Donata Majewska
Osoba wprowadzająca dokument:Donata Majewska
Liczba odwiedzin:741