Zarządzenia 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 202/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2022r.

2023-01-10

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Bałtowie i jednostkach organizacyjnych gminy Bałtów, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto".

Zarządzenie Nr 201/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2022r.

2023-01-10

Zarządzenie Nr 200/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2022r.

2023-01-10

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie Nr 199/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 grudnia 2022r.

2023-01-10

w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 198/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 grudnia 2022r.

2023-01-03

w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na "Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian w/w decyzji"

Zarządzenie Nr 197/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 27 grudnia 2022r.

2023-01-03

w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót budowlanych polegających na: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do studzienek wodomierzowych w miejscowości Maksymilianów - etap I.

Zarządzenie Nr 196/1/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 grudnia 2022r.

2023-02-14

w sprawie zasad zwrotu kosztów dowożenia do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wychowanków i uczniów niepełnosprawnych, objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki, gdy dowóz zapewniany jest przez rodziców lub opiekunów

Zarządzenie Nr 196/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 grudnia 2022r.

2023-01-03

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Zarządzenie Nr 195/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 grudnia 2022r.

2023-01-03

w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2022 rok

Zarządzenie Nr 194/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 grudnia 2022r.

2022-12-28

w sprawie powołania komisji do obioru końcowego robót budowlanych polegających na: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasialenim energetycznym w miejscowości Okół - II etap.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Bałtowie
Data utworzenia:2022-01-14
Data publikacji:2022-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Donata Majewska
Osoba wprowadzająca dokument:Donata Majewska
Liczba odwiedzin:2010