Zarządzenia 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 67/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 kwietnia 2021r.

2021-05-06

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej o wartości do 130 000 zł netto, dotyczącej odnowienie znaków poziomych poprzez ich pomalowanie

Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 kwietnia 2021r.

2021-05-06

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr 65/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 kwetnia 2021r.

2021-05-06

w sprawie organizacji stałych dyzurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 64/1/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 kwietnia 2021r.

2021-05-06

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pełniącej Obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do złożenia oraz realizacji wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywyłanych chorobami zakaźnymi" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 64/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 22 kwietnia 2021r.

2021-04-27

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

Zarządzenie Nr 63/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 kwietnia 2021r.

2021-04-27

w sprawie: zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie

Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

2021-04-19

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice stanowiącej własność Gminy Bałtów

Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

2021-04-19

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2021 rok

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

2021-04-19

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów

Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

2021-04-19

w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: wykonanie ustalenia przebiegu granic działki nr 950, części działki nr 871 i części działki 870 na odcinku zgodnie z załącznikiem graficznym według stanu w ewidencji gruntów obrębu Skarbka oraz zastabilizowanie ustalonych granic znakami geodezyjnymi

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Bałtowie
Data utworzenia:2021-01-12
Data publikacji:2021-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Donata Majewska
Osoba wprowadzająca dokument:Donata Majewska
Liczba odwiedzin:681