Zamówienia publiczne do 130 tysięcy zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie nr 11/2023

2023-04-26

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Zakup i odstawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zaproszenie nr 9/2023

2023-02-17

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Zakup i dostawa sprzętu IT w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zaproszenie nr 7/2023

2023-02-07

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Zakup i dostawa sprzętu IT w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zaproszenie nr 6/2023

2023-01-25

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Remont ciągu komunikacyjnego w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie.

Zaproszenie nr 3/2023

2023-01-11

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) do Szkoły Specjalnej „PROMYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenie nr 2/2023

2023-01-05

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na "zakup i dostawę materiałów biurowych w tym tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na rok 2023”

Zaproszenie nr 41/2022

2022-12-14

„Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian w/w decyzji”

Zaproszenie 39/2022

2022-11-30

,, Wykonywanie usług transportu mieszanki popiołowo- żużlowej z mokrego odprowdzania odpadów paleniskowych ( kod odpadu 10 01 80) w ilości 3000 ton samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej 42 tony"

Zaproszenie 38/2022 Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie Gminy Bałtów

2022-11-18

Zaproszenie nr 34/2022

2022-10-21

Zakup nowej posypywarko - piaskarki na potrzeby Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 31/2022

2022-10-10

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni scieków  w Skarbce w 2023 roku

Zaproszenie nr 25/2022

2022-09-02

Usuwanie materiałów azbestowych z terenu Gminy Bałtów

Czytaj więcej o: Zaproszenie nr 25/2022

Zaproszenie nr 24/2022

2022-08-29

Dostawa węgla kamiennego i ekogroszku na sezon zimowy 2022-2023 do obiektów stanowiących własność Gminy Bałtów

Zaproszenie nr 23/2022

2022-08-05

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 02.09.2022r. do 30.06.2023r.

Zaproszenie nr 22/2022

2022-07-14

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Zakup wraz z dostawą namiotu o wymiarach 6 m x 12 m

Zaproszenie nr 21/2022

2022-07-08

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Klubu "Senior+" w Okole, gmina Bałtów.

Zaproszenie nr 19/2022

2022-06-08

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Klubu „Senior +” w Okole, gmina Bałtów.

Zaproszenie nr 18/2022

2022-05-10

Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zaproszenie nr 15/2022

2022-04-11

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy/remontu pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Okole celem utworzenia Klubu "Senior +".

zaproszenie nr 9/2022

2022-01-21

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian w/w decyzji”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:Eugenia Kołodziej
Liczba odwiedzin:32075