Zamówienia publiczne do 130 tysięcy zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie nr 5/2024

2024-02-28

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy Bałtów oraz jednostek organizacyjnych gminy Bałtów”

Zaproszenie 2/2024

2024-01-24

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę materiałów biurowych w tym tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na rok 2024.

Zaproszenie 37/2023

2023-12-20

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na "zakup i dostawę materiałów biurowych w tym tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na rok 2024”.

Zaproszenie Nr 35/2023

2023-12-05

Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie Gminy Bałtów

Zaproszenie Nr 34/2023

2023-12-04

Wykonywanie usług transportu mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (kod odpadu 10 01 80) w ilości 3000 ton samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej 42 tony.

Zaproszenie Nr 33/2023

2023-12-04

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Bałtów

Zaproszenie nr 30/2023

2023-11-16

Dostawa ekogroszku do obiektów stanowiących własność Gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 28/2023

2023-10-31

Zaproszenie nr 28/2023 do złozenia oferty- rozgraniczenie.

Czytaj więcej o: Zaproszenie nr 28/2023

Zaproszenie 27/2023

2023-10-30

Zaproszenie nr 26/2023

2023-10-18

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Skarbce w 2024 roku.

Zaproszenie nr 21/2023

2023-09-05

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Budowę sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1KV.

Zaproszenie nr 17/2023

2023-07-14

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę wyposażenia pracowni szkolnej typu OZE w ramach realizacji zadania dofinansowanego z WFOŚiGW Kielce pn. „Utworzenie pracowni OZE w Szkole Podstawowej w Bałtowie”

Zaproszenie nr 16/2023

2023-07-14

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Bałtów w okresie od 04.09.2023r. do 30.06.2024r.

Zaproszenie nr 11/2023

2023-04-26

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Zakup i odstawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zaproszenie nr 9/2023

2023-02-17

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Zakup i dostawa sprzętu IT w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zaproszenie nr 7/2023

2023-02-07

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zadania pn. "Zakup i dostawa sprzętu IT w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zaproszenie nr 6/2023

2023-01-25

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Remont ciągu komunikacyjnego w budynku Urzędu Gminy w Bałtowie.

Zaproszenie nr 3/2023

2023-01-11

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) do Szkoły Specjalnej „PROMYK” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenie nr 2/2023

2023-01-05

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na "zakup i dostawę materiałów biurowych w tym tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na rok 2023”

Zaproszenie nr 41/2022

2022-12-14

„Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian w/w decyzji”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:Eugenia Kołodziej
Liczba odwiedzin:35199