Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2022 roku, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. ( t.j.  Dz.U. z 2022, poz. 1634 z póź. zm. ).

29 maja 2023
Czytaj więcej o: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu nabycia gruntów na utworzenie bądź powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub ulgę

inwestycyjną w roku 2022

29 maja 2023
Czytaj więcej o: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu nabycia gruntów na utworzenie bądź powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego lub ulgę

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

w roku 2022

29 maja 2023
Czytaj więcej o: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Sesja Rady Gminy w Bałtowie Nr XLIX/2023 z dnia 26 maja 2023r.

29 maja 2023
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w Bałtowie Nr XLIX/2023 z dnia 26 maja 2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2023r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

29 maja 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2023r.

w sprawie wydania decyzji o usteleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

29 maja 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 maja 2023r.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

na sprzedaż prawa własności niżej opisanej nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Bałtów nr 48

25 maja 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 maja 2023r.

w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarze dotkniętym klęską przymrozków wiosennych w 2023 roku na terenie Gminy Bałtów.

24 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 64/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 23 maja 2023r.

Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2023r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2023 rok

24 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 63/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2023r.

Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2023r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 1780 o pow. 0,4300 ha i działki nr 1781 o pow. 0,8900 ha położonych w obrębie ewidencyjnym Bałtów stanowiącej własność Gminy Bałtów na podstawie księgi wieczystej KI1O/00047042/7.

24 maja 2023
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 62/2023 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 maja 2023r.