Zarządzenia 2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 29/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 lutego 2021r.

2021-02-17

w sprawie umorzenia należności za pobór wody oraz odprowadzone ścieki

Zarządzenie Nr 28/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 lutego 2021r.

2021-02-16

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 130 000,00zł netto na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół, (wp. Pętkowice) - I etap

Zarządzenie Nr 27/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 lutego 2021r.

2021-02-16

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 130 000,00 zł (netto) na: Dostawa kosiarki mulczującej na potrzeby Gminy Bałtów

Zarządzenie Nr 26/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 lutego 2021r.

2021-02-16

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 stycznia 2020 roku

2021-02-08

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2020 roku

2021-02-08

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłku dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2020 roku

2021-02-08

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do wydawania decyzji oraz wykonywania czynności w sprawach z zakresu Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2020 roku

2021-02-08

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do realizacji rządowego programu "Dobry start"

Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2020 roku

2021-02-08

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 20/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 stycznia 2020 roku

2021-02-08

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Bałtowie
Data utworzenia:2021-01-12
Data publikacji:2021-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Donata Majewska
Osoba wprowadzająca dokument:Donata Majewska
Liczba odwiedzin:305