Zarządzenia 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 160/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 października 2022r.

2022-11-04

Zarządzenie Nr 159/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 października 2022r.

2022-11-04

w sprawie rozłożenia na raty należności za wodę i odprowadzone ścieki

Zarządzenie Nr 158/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 21 października 2022r.

2022-10-24

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów Oczyszczalni Ścieków w Skarbce w 2023 roku

Zarządzenie Nr 157/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 19 października 2022r.

2022-10-24

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy w Bałtowie w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Bałtów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zarządzenie Nr 156/1/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 października 2022r.

2022-10-24

w sprawie powołania komisji do sporządzania protokołu odbioru końcowego prac oraz protokołu odbioru końcowego prac do faktury w postępowaniu dotyczącym zadania: "Usuwanie materiałów azbestowych z terenu Gminy Bałtów"

Zarządzenie Nr 156/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 18 października 2022r.

2022-10-24

w sprawie sportowej nagrody celowej Wójta Gminy Bałtów

Zarządzenie Nr 155/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2022r.

2022-10-24

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty o wartości poniżej 130 000,00 zł netto, dotyczącej zadania pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościcach zamieszkałych z terenu gminy Bałtów oraz utworzenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych".

Zarządzenie Nr 154/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2022r.

2022-10-20

w sprawie rozłożenia na raty należności za wodę i odprowadzone ścieki

Zarządzenie Nr 153/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 14 października 2022r.

2022-10-20

w sprawie umorzenia należności za wodę i odprowadzone ścieki

Zarządzenie Nr 152/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 października 2022r.

2022-10-20

w sprawie powołania członków reprezentujących Gminę Bałtów w komisji dokonującej czynności przekazania terenu budowy przy zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do studzienek wodomierzowych w miejscowości Maksymilianów - I etap

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Bałtowie
Data utworzenia:2022-01-14
Data publikacji:2022-01-14
Osoba sporządzająca dokument:Donata Majewska
Osoba wprowadzająca dokument:Donata Majewska
Liczba odwiedzin:1372