Zamówienia publiczne powyżej 130 tysięcy zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wólka Bałtowska- Antoniów

2021-09-08

Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka
Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wólka Bałtowska-
Antoniów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Okół-II etap.

2021-09-08

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów

2021-08-13

ZP.271.2.2021 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów.

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2021/2022

2021-08-02

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

2021-01-21

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół, (wp.Pętkowice) – I etap.

2020-12-29

Ogłoszenie nr 510548067-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

2020-12-18

Gmina Bałtów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Bałtów.

Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oraz przebudowy istniejącej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Maksymilianów.

2020-12-08

Ogłoszenie nr 760642-N-2020 z dnia 02.12.2020 r.

2020-12-02

Przebudowa drogi gminnej nr 306015T Bałtów - Pałac

Ogłoszenie nr 759471-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

2020-11-30

Budowa kontenerowej pompowni wody ze zbiornikiem retencyjnym o pojemności
20m3 w miejscowości Maksymilianów w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:5448