Zamówienia publiczne powyżej 130 tysięcy zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozbudowa oraz przebudowa gminnej oczyszczalni w miejscowości Skarbka

2022-05-11

Budowa budynku gospodarczego na potrzeby gospodarki komunalnej z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan. i elektryczną, w miejscowości Skarbka

2021-11-17

ZP.271.7.2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bałtów.

2021-10-14

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bałtów.

ZP.271.6.2021 - Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wolka Bałtowska - Antoniów.

2021-10-05

Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wolka Bałtowska - Antoniów.

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wólka Bałtowska Kolonia- Derewicze, odcinek o długości 308 m

2021-09-29

Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wólka Bałtowska- Antoniów

2021-09-08

Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka
Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wólka Bałtowska-
Antoniów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Okół-II etap.

2021-09-08

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów

2021-08-13

ZP.271.2.2021 - Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Bałtów.

Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów Szkoły Podstawowej w Bałtowie w sezonie grzewczym 2021/2022

2021-08-02

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

2021-01-21

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9263