Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Główny księgowy w Środowiskowym Domu Samopomocy w WÓlce Bałtowskiej

5 marca 2021
Czytaj więcej o: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2021 roku

Termin przeprowadzenia konsultacji określa się od 05.03.2021r. do 12.03.2021 roku

5 marca 2021
Czytaj więcej o: Wójt Gminy Bałtów ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bałtów w 2021 roku

Zawiadomienie Wójta Gminy Bałtów

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bałtów w dniu 16 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Bałtowie - Bałtów 81

5 marca 2021
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Wójta Gminy Bałtów

Uchwała Nr XIV/106/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej „w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi
SARS-Co-2, planowanych od 2021 r.”

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/106/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

Uchwała Nr XIV/105/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów na lata 2021-2036

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/105/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

Uchwała Nr XIV/104/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/104/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

Uchwała Nr XIV/103/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/103/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

Uchwała Nr XIV/102/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/2020 Rady Gminy w Bałtowie w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Bałtowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Bałtowie na 2021 rok

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/102/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

Uchwała Nr XIV/101/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/101/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

Uchwała Nr XIV/100/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów

4 marca 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XIV/100/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.