Jesteś tutaj: Start / Ogłoszenia

Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zawiadomienie Wójta Gminy Bałtów

2021-03-05

w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Bałtów w dniu 16 marca 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Bałtowie - Bałtów 81

OGŁOSZENIE

2021-03-03

o naborze do komisji konkursowej powoływanej do oceny ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w gminie Bałtów w 2021 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW

2021-03-01

O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2021 ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB

INFORMACJA

2021-02-09

Gminny Komisarz Spisowy w Bałtowie informuje, że nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 został przedłuzony do 16 lutego  2021 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BAŁTÓW Z DNIA 4 LUTEGO 2021R.

2021-02-09

w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 - Nabór przedłużony do 16 lutego 2021r.

2021-02-01

Gminnym Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorum Rzeczpospolitej Polskiej w 2021r. spisu powszechnego NSP 2021

Decyzja nr WSPN.II.7533.50.2019.GH Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 listopada 2020r.

2020-11-19

stwierdzająca nabycie przez Gminę Bydgoszcz z dniem 1 stycznia 1999r., z mocy prawa, własności części nieruchomości, położonej w Bydgoszczy przy ul. Władysława Bełzy, oznaczonej zgodnie z projektem podziału nieruchomości, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, jako działki: nr 18/2 o pow. 0,0032 ha (po wydzieleniu z działki nr 18/1) i nr 20/4 o pow. 0,0051 ha (po wydzieleniu z działki nr 20/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydzuał Ksiąg Wieczystych na rzecz osób fizycznych, zajętej w dniu 31 grudnia 1998r. pod drogę publiczną, zaliczoną od dnia 1 stycznia 1999r. do kategorii dróg gminnych.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Bałtowie
Data utworzenia:2020-11-19
Data publikacji:2020-11-19
Osoba sporządzająca dokument:Donata Majewska
Osoba wprowadzająca dokument:Donata Majewska
Liczba odwiedzin:483