Opinie RIO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr 97/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 27 września 2022 roku

2022-10-06

w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Bałtów za I półrocze 2022 roku

Uchwała nr 53/2022 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 maja 2022 roku

2022-07-06

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Uchwała nr 46/2022 VII Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2022 roku

2022-05-16

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bałtów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami

Uchwała Nr 185/2022 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2022 roku

2022-02-07

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Bałtów na 2022 rok

Uchwała Nr 184/2022 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 25 stycznia 2022 roku

2022-02-07

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bałtów

Uchwała Nr 196/2021 VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku

2021-12-23

w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bałtów  na lata 2022-2036

Uchwała Nr 195/2021 VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku

2021-12-23

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bałtów na 2022 rok

Uchwała Nr 194/2021 VI Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2021 roku

2021-12-23

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Bałtów na 2022 rok

Uchwała Nr 133/2021 VI SKładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

2021-10-05

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy bałtów za I półrocze 2021 roku

Uchwała Nr 72/2021 VII Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 maja 2021 roku

2021-07-13

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1706