Zamówienia publiczne do 130 tysięcy zł netto

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zaproszenie nr 7/2021

2021-03-01

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) z miejscowości Bałtów i Okół do Szkoły/Przedszkola Specjalnego "Promyk" w Ostrowcu Świętokzryskim".

Zaproszenie nr 6/2021

2021-03-01

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: "Kompleksową obsługę bankową budżetu gminy Bałtów oraz jednostek organizacyjnych gminy Bałtów".

Zaproszenie Nr 4/2021

2021-02-08

Zaproszenie nr 3/2021

2021-02-05

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na dostawę kosiarki mulczującej na potrzeby Gminy Bałtów.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nr Z.01.2021 dot. transportu gruzu

2021-02-05

Zaproszenie do składania ofert o wartości do 130 000 zł netto nr Z.02.2021 dot. zakupu kruszywa

2021-01-29

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup kruszywa drogowego wraz z transportem na teren gminy Bałtów.

Zaproszenie do składania ofert o wartości do 130 000 zł netto nr Z.01.2021 dot. transportu gruzu

2021-01-22

Zaproszenie nr 70/2020

2020-12-30

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) z miejscowości Bałtów i Okół do Przedszkola Specjalnego "PROMYK" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenie nr 69/2020

2020-12-29

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Zakup i dostawa materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na 2021 rok

Zaproszenie do składania ofert na przewozy autobusowe nr Z.67.2020

2020-12-18

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na:

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie  gminy Bałtów.

Zaproszenie nr 68/2020

2020-12-16

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) z miejscowości Bałtów i Okół do Przedszkola Specjalnego "PROMYK" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenie nr 66/2020 - Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2021 roku

2020-12-16

Zaproszenie nr 2/2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leginów Polskich w Okole

2020-12-14

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leginów Polskich w Okole zaprasza do złożenia oferty na: Usługa cateringowa dożywiania dzieci uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leginów Polskich w Okole.

Czytaj więcej o: Zaproszenie nr 2/2020 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Leginów Polskich w Okole

Zaproszenie nr 2/2020 - Szkoła Podstawowa w Bałtowie

2020-12-14

Szkoła Podstawowa w Bałtowie zaprasza do złożenia oferty na: Usługa cateringowa dożywiania dzieci uczęszczajacych do Szkoły Podstawowej w Bałtowie.

Zaproszenie nr 61/2020

2020-11-27

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Wykonywanie usług transportu mieszanki popiołowo-żużlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (kod odpadu 10 01 80) w ilości 3000 ton samochodem samowyładowczym o ładowności  co najmniej 30 ton.

Zaproszenie nr 60/2020

2020-11-24

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie ustalenia/wznowienia granic części działki nr 352 i części działki nr 351 na odcinku zgodnie z załącznikiem graficznym według stanu w ewidencji gruntów obrębu Michałów oraz zastabilizowanie ustalonych/wznowionych granic znakami geodezyjnymi.

Zaproszenie nr 59/2020

2020-11-24

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie ustalenia/wznowienia granic drogi publicznej gminnej Nr 306016T według stanu w ewidencji gruntów obrębu Bałtów, zastabilizowanie ustalonych/wznowionych granic znakami geodezyjnymi trwałymi oraz wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji do zmiany użytku rolnego na użytek drogi działek składających się na drogę publiczną gminną Nr 306016T położoną w miejscowości  Bałtów, gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 58/2020

2020-11-20

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na zakup i montaż dodatkowych mebli na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zaproszenie nr 57/2020

2020-11-17

Wójt Gminy Bałtów zaprasza do składania ofert na: Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce budynku gospodarczego w miejscowości Bałtów gm. Bałtów.

Zaproszenie nr 56/2020

2020-11-13

Wykonanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie Gminy Bałtów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:Eugenia Kołodziej
Liczba odwiedzin:2402