Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XIV/106/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej „w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej masowych szczepień przeciwko wirusowi
SARS-Co-2, planowanych od 2021 r.”

Uchwała Nr XIV/105/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów na lata 2021-2036

Uchwała Nr XIV/104/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

Uchwała Nr XIV/103/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 rok

Uchwała Nr XIV/102/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/78/2020 Rady Gminy w Bałtowie w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Bałtowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Bałtowie na 2021 rok

Uchwała Nr XIV/101/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów

Uchwała Nr XIV/100/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bałtów

Uchwała Nr XIV/99/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminy Bałtów na lata 2021 – 2024

Uchwała Nr XIV/98/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26 lutego 2021r.

2021-03-04

w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Uchwała Nr XIII/97/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 stycznia 2021 roku

2021-01-28

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów na lata 2021-2036

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:510