Uchwały Rady Gminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała Nr XXXIII/220/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2022r.

2022-05-05

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów na lata 2022 - 2036

Uchwała Nr XXXIII/219/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2022r.

2022-05-05

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXIII/218/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2022r.

2022-05-05

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy

Uchwała Nr XXXIII/217/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 kwietnia 2022r.

2022-05-05

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy

Uchwała Nr XXXII/216/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 22 kwietnia 2022r.

2022-04-26

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXI/215/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

2022-04-08

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów  na lata 2022 – 2036

Uchwała Nr XXXI/214/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

2022-04-08

w sprawie zmian  budżecie Gminy Bałtów na 2022 rok

Uchwała Nr XXXI/213/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

2022-04-08

w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok

Uchwała Nr XXXI/212/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

2022-04-08

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia

Uchwała Nr XXXI/211/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

2022-04-08

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-21
Data publikacji:2020-10-21
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3076