Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19.04.2021r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych LEMIERZE do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 7 MW, zlokalizowanych w miejscowości Lemierze, gm. Bałtów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliością dzielenia na etapy lub budowania w całości."

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 19.04.2021r.

Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice stanowiącej własność Gminy Bałtów

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 62/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2021 rok

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 61/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: wykonanie ustalenia przebiegu granic działki nr 950, części działki nr 871 i części działki 870 na odcinku zgodnie z załącznikiem graficznym według stanu w ewidencji gruntów obrębu Skarbka oraz zastabilizowanie ustalonych granic znakami geodezyjnymi

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 59/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania:

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 58/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 12 kwietnia 2021r.

Interpelacja/zapytanie 5/2021

19 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Interpelacja/zapytanie 5/2021

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w ms. Pętkowice oznaczonej jako działka nr ewid. 694/3 o pow. 0,5893 ha

14 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Pasik Barbara - P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Oświadczenie majątkowe złożone w terminie 30 dni od dnia pwołania na stanowisko P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

12 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Pasik Barbara - P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2021 rok

12 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 57/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 marca 2021r.