Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Bałtowie, która odbędzie sie w dniu 24 czerwca 2021r.

17 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy w Bałtowie, która odbędzie sie w dniu 24 czerwca 2021r.

Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 czerwca 2021r.

w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 173/2020 Wójta Gminy Bałtów w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice stanowiącej własność Gminy Bałtów

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 80/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 2 czerwca 2021r.

Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2021r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru oferty najkorzystniejszej o wartości do 130 000 zł netto, dotyczącej budowy wodociągu z rur PE dn90 o długości 0,170 km

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 79/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 1 czerwca 2021r.

Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 maja 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2021 rok

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 maja 2021r.

Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 maja 2021r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przedstawioną koncepcją wstępnego magazynowania odpadów wytworzonych w procesie technologicznym oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bałtów

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 77/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 31 maja 2021r.

Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 maja 2021r.

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 130 000,00 zł netto na: Wykonanie koncepcji projektowej dla zadania "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Skarbka"

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 76/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 maja 2021r.

Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 maja 2021r.

w sprawie zmian d budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 75/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 26 maja 2021r.

Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 maja 2021r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Bałtów

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 74/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 maja 2021r.

Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 maja 2021r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przatargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice stanowiącej własność Gminy Bałtów

16 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 maja 2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 15.06.2021r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,, Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych LEMIERZE do 1 MW każda, o łącznej mocy do 7 MW, zlokalizowanych w miejscowości Lemierze, gm. Bałtów wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą, w tym z magazynem energii, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości”  na działkach o nr ewid. 122/2, 123/2, 124/4, obręb Lemierze, gmina Bałtów, województwo świętokrzyskie, planowanego przez EPLANT 43 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków.

15 czerwca 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 15.06.2021r.