Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

ZP.271.7.2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bałtów.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bałtów.

14 października 2021
Czytaj więcej o: ZP.271.7.2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Bałtów.

Uchwała Nr XXIII/153/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2021r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtóq na lata 2021 - 2036

13 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/153/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2021r.

Uchwała Nr XXIII/152/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

13 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/152/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2021r.

Uchwała Nr XXIII/151/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2021r.

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie

13 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIII/151/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 września 2021r.

Uchwała Nr XXII/150/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2021r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałtów

13 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXII/150/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2021r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałtów 2021

13 października 2021
Czytaj więcej o: Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bałtów 2021

Uchwała Nr XXII/149/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2021r.

w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odrpowadzania ścieków

13 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXII/149/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 września 2021r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów - Budowa Farmy Fotowoltaicznej w Skarbce

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów - Budowa Farmy Fotowoltaicznej w Skarbce

6 października 2021
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów - Budowa Farmy Fotowoltaicznej w Skarbce

Uchwała Nr 133/2021 VI SKładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy bałtów za I półrocze 2021 roku

5 października 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr 133/2021 VI SKładu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

ZP.271.6.2021 - Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wolka Bałtowska - Antoniów.

Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wolka Bałtowska - Antoniów.

5 października 2021
Czytaj więcej o: ZP.271.6.2021 - Remont drogi wewnętrznej celem zabezpieczenia wąwozu lessowego w miejscowości Skarbka Górna oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Wolka Bałtowska - Antoniów.