Zarządzenia 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr 221/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 17 grudnia 2020 roku

2020-12-23

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania pn.: Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Bałtów

Zarządzenie Nr 220/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 grudnia 2020 roku

2020-12-23

w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 219/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 11 grudnia 2020 roku

2020-12-15

w sprawie umorzenia należności za odprowadzone ścieki

Zarządzenie Nr 218/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 09 grudnia 2020 roku

2020-12-15

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2020 rok

Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 07 grudnia 2020 roku

2020-12-09

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Pętkowice stanowiącej własność Gminy Bałtów

Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 07 grudnia 2020 roku

2020-12-09

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 04 grudnia 2020 roku

2020-12-09

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na dostawie i montażu rolet, karniszy oraz firan w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy

Zarządzenie Nr 214/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 02 grudnia 2020 roku

2020-12-08

w sprawie powołania Komisji do przekazania terenu robót i przeprowadzenia odbioru końcowego terenu po rozbiórce budynku gospodarczego połozonego na działce nr ewid. 1927/8 w miejscowości Bałtów gm. Bałtów

Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 listopada 2020 roku

2020-12-03

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 212/2020 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 listopada 2020 roku

2020-12-03

W sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: wykonanie ustalenia/wznowienia granic drogi publicznej gminnej Nr 306016T według stanu w ewidencji gruntów obrębu Bałtów, zastabilizowanie ustalonych/wznowionych granic znakami geodezyjnymi trwałymi oraz wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji do zmiany użytku rolnego na użytek drogi działek składających się na drogę publiczną gminną Nr 306016T położoną w miejscowości  Bałtów, gm. Bałtów.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy w Bałtowie
Data utworzenia:2021-01-12
Data publikacji:2021-01-12
Osoba sporządzająca dokument:Donata Majewska
Osoba wprowadzająca dokument:Donata Majewska
Liczba odwiedzin:916