Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XLVIII/310/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2023r.

 w sprawie przedstawienia i przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bałtów zaktualizowanego na lata 2021 – 2024, za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.”

11 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLVIII/310/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2023r.

Uchwała Nr XLVII/308/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów na lata 2023 – 2036

11 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLVII/308/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

Uchwała Nr XLVIII/309/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym lokalu w Bałtowie, Bałtów 32/2
z przeznaczeniem na prowadzenie placówki Poczty Polskiej S.A.

11 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLVIII/309/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 27 kwietnia 2023r.

Uchwała Nr XLVII/307/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

w sprawie zmian  w budżecie Gminy Bałtów na 2023 rok.

11 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLVII/307/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

Uchwała Nr XLVII/306/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów
w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej

11 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLVII/306/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

Uchwała Nr XLVII/305/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Świętokrzyski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

11 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLVII/305/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

Uchwała Nr XLVII/304/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej

11 maja 2023
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XLVII/304/2023 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 21 kwietnia 2023r.

Sesja Rady Gminy w Bałtowie Nr XLVIII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

10 maja 2023
Czytaj więcej o: Sesja Rady Gminy w Bałtowie Nr XLVIII/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 maja 2023r.

w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

5 maja 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 5 maja 2023r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 maja 2023r.

w sprawie opracowania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

4 maja 2023
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Bałtów z dnia 4 maja 2023r.