Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Uchwała Nr XXI/148/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 sierpnia 2021r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów na lata 2021 - 2036

14 września 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXI/148/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 sierpnia 2021r.

Uchwała Nr XXI/147/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 sierpnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

14 września 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXI/147/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 sierpnia 2021r.

Uchwała Nr XXI/146/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 sierpnia 2021r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

14 września 2021
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXI/146/2021 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 23 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 sierpnia 2021r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do złożenia oraz realizacji wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wynku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 139/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bałtów na 2021 rok

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 138/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 25 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 sierpnia 2021r.

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 137/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 sierpnia 2021r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkami po byłej szkole podstawowej położonej w miejscowości Bałtów nr 43

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 136/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 sierpnia 2021r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania dotyczącego zadania: Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody i eksploatację ujęcia w Wólce Bałtowskiej

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 135/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 24 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2021r.

w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania polegającego na zagospodarowanie skweru w Bałtowie

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 134/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2021r.

Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2021r.

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 130 000,00 złotych na: Ułożenie kostki brukowej wraz z montażem obrzeży chodnikowych i wykonaniem odwodnienia na placu przy Szkole Podstawowej w Bałtowie

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 133/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 20 sierpnia 2021r.