Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bałtów

Zamówienia publiczne do 130 tysięcy zł netto

Zaproszenie nr 19/2022

2022-06-08

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę i montaż wyposażenia Klubu „Senior +” w Okole, gmina Bałtów.

Zaproszenie nr 18/2022

2022-05-10

Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach  Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Zaproszenie nr 15/2022

2022-04-11

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie przebudowy/remontu pomieszczeń w budynku Domu Ludowego w Okole celem utworzenia Klubu "Senior +".

zaproszenie nr 9/2022

2022-01-21

Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian w/w decyzji”

Zaproszenie nr 10/2022

2022-01-21

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2022 roku

Zaproszenie nr 7/2022

2022-01-17

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty cenowej na "Zakup i dostawę materiałów biurowych, tonerów i tuszy dla Urzędu Gminy w Bałtowie na rok 2022".

Zaproszenie nr 8/2022

2022-01-14

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych (bez konieczności dostosowania pojazdu do wózków inwalidzkich) do Szkoły/Przedszkola "PROMYK" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

zaproszenie nr 3/2022

2022-01-12

zaproszenie do złożenia oferty na „Opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian w/w decyzji”

Zaproszenie nr 2/2022

2022-01-10

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bałtów w 2022 roku

Zaproszenie Nr 1/2022

2022-01-03

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Bałtów

zaproszenie nr 62/2021

2021-12-27

opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz zmian ww. decyzji.

zaproszenie nr 61/2021

2021-12-17

ustalenie/wznowienie granic działki w ms. Bałtów, gm. Bałtów

zaproszenie do złozenia oferty nr 60/2021

2021-12-17

opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmian ww. decyzji

Zaproszenie Nr 58/2021

2021-12-14

Wykonywanie usług transportu mieszanki popiołowo-żuzlowej z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (kod odpadu 10 01 80) w ilości 3000 ton samochodem samowyładowczym o dopuszczalnej masie całkowitej 42 tony

Zaproszenie nr 59/2021

2021-12-10

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na: Zakup 9-cio osobowego mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zaproszenie Nr 57/2021

2021-12-03

Wykonywanie prac ziemnych koparko-ładowarką na terenie Gminy Bałtów

zaproszenie nr 56/2021

2021-11-29

zaproszenie nr 55/2021

2021-11-29

wykonanie ustalenia/wznowienia granic części działki nr 553 z częścią działki nr 534 (droga) obręb Bałtów, gm. Bałtów

Zaproszenie nr 53/2021

2021-11-08

Gmina Bałtów zaprasza do złożenia oferty na zakup używanego ciągnika rolniczego.

ZAPYTANIE OFERTOWE Aktywna tablica

2021-11-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:Eugenia Kołodziej
Liczba odwiedzin:22641