Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 marca 2022r.

w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej w budżecie gminy na 2022 rok

11 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 38/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 16 marca 2022r.

Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 marca 2022r.

w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego, z wyjątkiem wydawania w tych sprawach decyzji

11 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 37/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 marca 2022r.

Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 marca 2022r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu Bałtowskiego Jarmarku Wielkanocnego

11 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 36/2022 Wójta Gminy Bałtów z dnia 15 marca 2022r.

Interpelacja/zapytanie 2/2022

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Interpelacja/zapytanie 2/2022

Uchwała Nr XXXI/215/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bałtów  na lata 2022 – 2036

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/215/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

Uchwała Nr XXXI/214/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie zmian  budżecie Gminy Bałtów na 2022 rok

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/214/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

Uchwała Nr XXXI/213/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/213/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

Uchwała Nr XXXI/212/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/212/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

Uchwała Nr XXXI/211/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/211/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

Uchwała Nr XXXI/210/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.

w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej

8 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Uchwała Nr XXXI/210/2022 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 29 marca 2022r.