Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

w sprawie upoważnienia Kierownika GminnegoOśrodka Pomocy Spolecznej w Bałtowie do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 122/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 120/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do wydawania decyzji oraz wykonywania czynności w sprwach z zakresu Karty Dużej Rodziny

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 121/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do prowadzenia postępowań w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 119/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bałtowie do prowadzenia postępowań w sprawach związanych z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 117/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Bałtowie

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Bałtów na 2021 rok

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 115/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 30 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 lipca 2021r.

w sprawie wprowadzenia "Regulaminu pracy Komisji Przetargowej" dla zamówień o wartości powyżej 130 000,00zł netto udzielanych przez Gminę Bałtów oraz jednostki organizacyjne Gminy Bałtów

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 114/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 29 lipca 2021r.

Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 lipca 2021r.

w sprawie powołania komisji do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej 130 000,00 złotych(netto) na: wyposażenie stołówki i miejsca do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Bałtowie

14 września 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 113/2021 Wójta Gminy Bałtów z dnia 28 lipca 2021r.