Transkrypcja, rejestracja oraz odtworzenie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2020

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 roku  Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 1741 z poźn. zm.) wpisania aktu zagranicznego do polskich ksiąg możemy dokonać w formie:

 • transkrypcji
 • rejestracji
 • odtworzenia

TRANSKRYPCJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności.

Transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego, z urzędu lub na wniosek:

 • osoby, której zdarzenie dotyczy
 • osoby, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji zgonu

Niezbędne dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
 •  wniosek o transkrypcję danego aktuwraz z wnioskiem osoby, której akt dotyczy o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej
 • zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenia, wydany przez właściwy podmiot zagraniczny
 • uwierzytelnione tłumaczenie na język polski (nie dotyczy wielojęzycznych skróconych odpisów aktów stanu cywilnego)

Procedurę kończy wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 50,00zł.

REJESTRACJA ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO

Rejestracja zagranicznego aktu stanu cywilnego dotyczy zdarzeń, które  nastąpiły poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały tam zarejestrowane oraz rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w państwie ich rejestracji nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego.

Rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego, z urzędu lub na wniosek:

 • osoby, której zdarzenie dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego
 • osoby, która wykaże interes prawny w rejestracji urodzenia lub małżeństwa lub interes faktyczny w rejestracji zgonu

Niezbędne dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
 • wniosek o rejestrację zdarzenia wraz z wnioskiem osoby, której akt dotyczy o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej
 • zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenia, wydany przez właściwy podmiot zagraniczny
 • uwierzytelnione tłumaczenie na język polski

Procedurę kończy wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 39,00zł.

ODTWORZENIE TREŚCI ZAGRANICZNEGO DOKUMENTU STANU CYWILNEGO

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odtwarza się, gdy w kraju, gdzie został sporządzony stanowi akt stanu cywilnego, a uzyskanie jego odpisu nie jest możliwe lub wiąże się z poważnymi trudnościami.

Odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego  można dokonać w wybranym urzędzie stanu cywilnego na wniosek:

 • osoby, której zdarzenie dotyczy
 • osoby, która wykaże interes prawny w rejestracji urodzenia lub małżeństwa lub interes faktyczny w rejestracji zgonu

Niezbędne dokumenty:

 • ważny dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport
 • wniosek o odtworzenie dokumentu stanu cywilnego wraz wniosek osoby, której akt dotyczy o dostosowanie pisowni danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej
 • zagraniczny dokument potwierdzający zdarzenia lub jego uwierzytelniona kopia
 • uwierzytelnione tłumaczenie na język polski

Procedurę kończy wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 39,00zł.

We wszystkich przypadkach odpis zupełny wydawany z rejestry stanu cywilnego uważany jest za wydany na wniosek.

Opłata skarbowa:

Opłaty skarbowej można dokonywać:

na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Bałtowie

BS Ostrowiec nr konta 54 8507 0004 2009 0012 2890 0025

z dopiskiem „opłata skarbowa za ………….”

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Urząd Gminy Bałtów
Data utworzenia:2020-10-26
Data publikacji:2020-10-26
Osoba sporządzająca dokument:pp
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1090